۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 768

نتایج آزمون 5 سلولی مولکولی کد جمعه پاییز خانم دکتر اقدم
 
نتایج آزمون 5 سلولی مولکولی کد جمعه پاییز خانم دکتر اقدم
 
1 سجاد آتش پرور   25% 56% 13%  
2 علی احمدی   43% 72% 68% 58%
3 جعفر اشرفی   32%      
4 افسانه امامی          
5 فاطمه امینی چهارده   56%   31%  
6 بابک باباعباسی   48% 33% 78% 83%
7 سیما بابایی   85% 52% 51% 47%
8 سیده زینب بادسر   49%      
9 سارا باقری          
10 سمیه بختیاری   54% 12%    
11 فاطمه برکت   55% 32%    
12 نسیم سادات بلوری   67% 48% 48%  
13 علی بهرام زاده          
14 رویا پاک راد   73% 72%    
15 پریا پیری     55% 1%  
16 مهدی تاج بخش   75% 45% 26% 44%
17 مهناز تاجیک   48% 47%   25%
18 الهام ترک   85% 53%   33%
19 طاهره جعفری   -4%      
20 پریزاد جمشید پور   54%      
21 سارا چاوش پور   55% 73% 24% 54%
22 مجتبی حاجی مزدارانی     49% 16%  
23 زهرا حاجیلو   51% 46% 34%  
24 سیده زهرا حسینی فاضل   28% 22% 19% 24%
25 سجاد حمزه مصطفوی   64.0% 86% 77% 71%
26 فاطمه خادم احمدی   79%      
27 هلیا خبازی   71% 53% 40%  
28 زینب درویشیان   15% 21% 13% 31%
29 پرنیان رجب زاده          
30 علی رشدی   52% 61% 40%  
31 سید مجید رضوانی فرد   37% 35% 25% 29%
32 مصطفی رنجی          
33 زینب رهنی   29% 35% 18% 13%
34 الهه زارعی   83% 76%   89%
35 مریم سجودی          
36 سپیده سرمدی   87% 62%    
37 سیده سهیلا سیا سیدی          
38 علیرضا شاداب   58% 68% 67% 57%
39 مارال شجاعی   80%      
40 نرگس شریفی   18% 12% 22% 3%
41 علیرضا شیخ محمدی   45%   30%  
42 زهرا شیخی نژاد     25%    
43 امیررضا صالحی وزیری   50% 7% -4%  
44 پریسا صدر   69%     21%
45 شادی صدفی   3%      
46 محبوبه صدیقی   55%      
47 فرشته صیفی کار   52%      
48 زهرا عبدالکریمی واحد   43%      
49 مرضیه عظیمی   28% 24%    
50 عارفه علویان          
51 سعیده علی پور   87% 40% 47% 44%
52 امیر عباس غلامرضایی   25%      
53 مهدی غلامی   25%      
54 امیرحسین غیاثوند   -2% 7% 1% -3%
55 زهرا فرهاد توسکی   23% 17%    
56 علی فروغی راد   5%      
57 علی فریدونی          
58 لادن فولادوند          
59 سیده فاطمه قاسمی   65%      
60 حمید قلی پور          
61 حنانه قهاری          
62 زینب لارویی ارانی   30%      
63 فائزه متین   23%   28%  
64 محمدجواد محمدرضایی   27%      
65 فرامرز مردانی   35%      
66 مرتضی ملا  رمضانی   21%   75% 53%
67 الهه منفردی محمدی   29%      
68 فهیمه السادات موسوی البرزی   29%      
69 رضا مینویی          
70 سید محمد مهران ناظمی آزاد          
71 نگین نظری   84% 50% 53%  
72 آیدین نفری   79% 81% 79% 73%
73 معصومه نوروزپور   49%      
74 نرگس وحیدی   22%   75% 53%
75 امیرمحمد ورزی          
76 بنفشه کاظمی   57% 53% 49% 52%
77 نوشین کرمی   92% 100% 94% 89%
78 سمیرا کریم خانی   55% 54% 34% 49%
79 حسن کریمی   23% 33%    
80 زینب یاری          
81 مریم مرتضایی   22% 27%    
82 معصومه خمیس آبادی   75%      
83 لیلا موسوی   -1%   18%  
84 امیرحسین احمدی   13% 13%    
85 فاطمه ایازی روزبهانی          
86 حبیبه بشیری          
87 معصومه بهشتی   53%   56% 47%
88 زهره حکمتی     68%    
89 مریم مرتضائی          
90 پرنیان نبی کریمی   34% 43%    
91 دل آرام نیک فرجام   43%      
92 فهیمه موسوی     49%    
93 بنفشه هنروری   27% 29%   -1%
94 فاطمه پیرهادی       18% 23%
95 رویا پاکراد       57% 45%
96 نفیسه گل شادی         31%
97 پگاه قهرمانی         32%
98 شبنم آقاپور         89%
99 قربانی         7%
100 سلیمانی       3%