۷ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 442

نتایج آزمون 8 سلولی و مولکولی کد سه شنبه پاییز و زمستان و دکتری
1 مینا شهابی 45% 40%   29%       66%
2 فاطمه نیکو گفتار  55% 55% 18% 32%       57%
3 زینب دیلمیان 30%   13%         17%
4 نجمه جاودان 65% 63% 11%          
5 صبا کریمی  55% 54% 17%         21%
6 نیلوفر حسن زاده اصل 3% 26%   15%        
7 فاطمه پیرهادی 31% 43%            
8 نازنین دارابی 68% 74% 29% 57%       70%
9 عارفه سعیدنژاد 32%              
10 معصومه عبدی 11% 17%           15%
11 زهره شالباف 27% 43% 2% 4%        
12 شیرین احدزاده 55% 56%            
13 مرجان عبیری 74% 49%            
14 غزال نوذری 22% 43% 9%          
15 پریسا حق پور 24% 27%            
16 فاطمه شاکری 48% 51%           19%
17 مهسا میر الماسی 83% 74% 9% 64%       70%
18 فاطمه هاشمی 41% 19% 2% 7%        
19 غزاله ستان وند 52% 44%   24%       34%
20 ملک سیما اعیادی 74% 68% 17%          
21 سارا اورنگ 68% 47%   31%       42%
22 فائزه قربانزاده 41% 49% 30%         53%
23 مهرنوش کوهسار 75% 47% 12%         54%
24 ثمین محسنیان 65% 72% 19% 61%       69%
25 بهاره صفوی 61% 74% 14% 57%       66%
26 مهرناز بحرینی 70% 65% 20% 62%       69%
27 انسیه گونی چی 67% 66% 16% 37%       69%
28 مریم اخوان 87% 48% 18%          
29 محیا وفائی 33% 28%            
30 رضوانه مردانی 88% 88% 29% 79%       70%
31 نفیسه گل شادی 71% 68%            
32 سیده فاطمه نوربخش -7% 5% 3% -4%        
33 نسترن انوری 42% 1% 5% 33%       41%
34 شیوا اله دادی 73% 67% 15% 55%       31%
35 سارا موسوی 20% 35% 12%         51%
36 مریم رونقی 44% 11%   10%        
37 الهام قوجائی 2% 20%   9%       17%
38 سپیده کریمی 50% 49%            
39 نرگس مسافری 47%             31%
40 بهارپروهان 65% 85% 13% 52%       13%
41 کتایون ملت دوست 39% 47%            
42 سحر اصغری 50% 39%            
43 فرناز مزینی 51% 47% 16% 27%       48%
44 اعظم یوسفیان 42%              
45 سمیرا مرادی 23%              
46 تارا عالی داعی 53% 44%           16%
47 علیرضا قاسم پور 73% 71% 15% 65%        
48 احمد یوسف زاده 9% 4%            
49 سیده زهرا موسوی 60%   19% 52%        
50 محمد احمدی 28% 30%            
51 سروین رجب لو 58% 47% 24% 39%        
52 حمیده رحیمی   40%            
53 فاطمه رحیمی   45% 17% 25%       37%
54 هانیه عابدی فر   49% 10%         29%
55 مهسا محمدی   19%            
56 سمانه شریفی    22%            
57 مهسا بهرامی مقدم   29%            
58 سیده پگاه حسینی   38%            
59 حدیثه بیگ محمدی   18%            
60 امید پوردکان   52% 17%         22%
61 مرضیه حق شناس     27% 42%       28%
62 وفائی محیا     22%          
63 سید محمد حسین ایرانی نژاد     12%          
64 رستمی     14%          
65 آزاده شاداب     -1%          
66 خاطره خرمایی     14% 28%       69%
67 رها رهبری     -2% 9%       6%
68 صحرا یعقوبی       22%        
69 معصومه قربانی       72%        
70 سمرقندی       57%       70%
71 زهرا سلیمانی       2%       30%
72 هدیه مداح     23% 32%        
73 علیرضا حاجی نژاد                
74 الهه حاتم آبادی فراهانی               35%