۱۲ آذر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 638

نتایج آزمون 9 سلولی کد سه شنبه تابستان دکتر اقدم

نتایج آزمون 9 سلولی کد سه شنبه تابستان دکتر اقدم
 
1 فیروزه فروغی 10%                
2 مریم قطبی 38% 31%     51% 67%     26%
3 شیدا حاج اسماعیل 77%                
4 محدثه موهبتی 82% 74% 73% 72% 76% 74%     69%
5 شیوا دهرویه 85% 60% 68% 86% 83% 86%     72%
6 شادی امامی 39% 40% 36% 32%   56%     20%
7 دنیا ظهیر اعظمی 17% 59% 60% 36%          
8 مینا نبی پور 43%                
9 الهه امینی  73% 80% 85% 86% 77% 69%     56%
10 فائزه محمودی 71% 53% 40% 64% 56% 81%     30%
11 نسترن امجدی 58%                
12 ترنج پناهخوانی 46%                
13 مهسا سیفان 15% 9%              
14 مهشید جهانبخش 65%         56%     46%
15 فرحناز شهبازی فر 30%                
16 ندا کشاورز قربانی 73% 56% 57% 51% 42% 63%     30%
17 مهدیه صادقی 75% 58% 59% 31% 73% 52%     35%
18 سارا داودآبادی 45%   25%            
19 حمیدرضا شیری 64% 69% 33%            
20 صالح علی یاری 79%         65%     39%
21 یاسمن راهوار 73% 77% 81% 90% 77% 73%     49%
22 حسین عباسی نیا 43% 30% 32%            
23 شیدا محمدخانی 60% 29% 40%   35% 56%     45%
24 سوگل دوستیار 49%     54%          
25 مریم رحیمی پور 86% 71% 59% 72% 76% 68%     64%
26 مه سیما نجفی 74%                
27 مرتضی حاجیوند 48% 56% 46% 39%          
28 زینب احمدی   17%              
29 فاطمه حاجی غلام 19%                
30 بهاره رضائی   32% 15% 6%          
31 مهیار خوش مرام   69%              
32 علی یاری   70% 58% 69%          
33 زهرا رشیدی   59%              
34 مینا داوود آبادی   27% 30% 7% 65%        
35 نسترن بهرامی   29%              
36 نادیا مهرداد   17% 31% 41%   52%     18%
37 مونا عسگری   46% 20% 13%   34%     25%
38 سبا صانع   69% 46% 75% 43% 53%     41%
39 طاهره شجاع زاده   58% 36% 48% 27%        
40 نگار حسینی     44% 59% 77% 74%      
41 رکسانا رحمانی     68% 64%          
42 دینا احسانی     73% 55% 63% 77%     40%
43 حسنی رضائی     57% 62% 22%       41%
44 ملیکا بابایی     36%            
45 فاطمه ستاری کیا                 47%
46 رفیعی                 18%
47 سایه طهرانی     79%           41%