۳۱ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 293

نتیجه آزمون جامع سلولی و  مولکولی کد سه شنبه
 
ردیف نام و نام خانوادکی تاریخ و درصدهای آزمون  1  تاریخ و درصدهای آزمون  2  تاریخ و درصدهای آزمون  3 تاریخ و درصدهای آزمون  4 تاریخ و درصدهای آزمون 5 تاریخ و درصدهای آزمون  6  تاریخ و درصدهای آزمون  7 تاریخ و درصدهای آزمون 8  تاریخ و درصدهای آزمون  9  تاریخ و درصدهای آزمون  10 
                  آزمون جامع
1 مینا شهابی 45% 40%   29%       66% 30%  
2 فاطمه نیکو گفتار  55% 55% 18% 32%       57% 55% 17%
3 زینب دیلمیان 30%   13%         17%    
4 نجمه جاودان 65% 63% 11%              
5 صبا کریمی  55% 54% 17%         21% 59% 32%
6 نیلوفر حسن زاده اصل 3% 26%   15%            
7 فاطمه پیرهادی 31% 43%                
8 نازنین دارابی 68% 74% 29% 57%       70%   51%
9 عارفه سعیدنژاد 32%                  
10 معصومه عبدی 11% 17%           15%    
11 زهره شالباف 27% 43% 2% 4%            
12 شیرین احدزاده 55% 56%               45%
13 مرجان عبیری 74% 49%             66% 58%
14 غزال نوذری 22% 43% 9%              
15 پریسا حق پور 24% 27%                
16 فاطمه شاکری 48% 51%           19%    
17 مهسا میر الماسی 83% 74% 9% 64%       70% 55% 58%
18 فاطمه هاشمی 41% 19% 2% 7%            
19 غزاله ستان وند 52% 44%   24%       34% 4% 25%
20 ملک سیما اعیادی 74% 68% 17%             50%
21 سارا اورنگ 68% 47%   31%       42%    
22 فائزه قربانزاده 41% 49% 30%         53%    
23 مهرنوش کوهسار 75% 47% 12%         54%   26%
24 ثمین محسنیان 65% 72% 19% 61%       69% 51% 63%
25 بهاره صفوی 61% 74% 14% 57%       66%   48%
26 مهرناز بحرینی 70% 65% 20% 62%       69% 60% 56%
27 انسیه گونی چی 67% 66% 16% 37%       69%    
28 مریم اخوان 87% 48% 18%              
29 محیا وفائی 33% 28%                
30 رضوانه مردانی 88% 88% 29% 79%       70% 95% 73%
31 نفیسه گل شادی 71% 68%                
32 سیده فاطمه نوربخش -7% 5% 3% -4%            
33 نسترن انوری 42% 1% 5% 33%       41% 22%  
34 شیوا اله دادی 73% 67% 15% 55%       31%   54%
35 سارا موسوی 20% 35% 12%         51% 52% 51%
36 مریم رونقی 44% 11%   10%            
37 الهام قوجائی 2% 20%   9%       17% 13% 9%
38 سپیده کریمی 50% 49%                
39 نرگس مسافری 47%             31%    
40 بهارپروهان 65% 85% 13% 52%       13%    
41 کتایون ملت دوست 39% 47%                
42 سحر اصغری 50% 39%                
43 فرناز مزینی 51% 47% 16% 27%       48% 46% 65%
44 اعظم یوسفیان 42%                  
45 سمیرا مرادی 23%                  
46 تارا عالی داعی 53% 44%           16%    
47 علیرضا قاسم پور 73% 71% 15% 65%         45% 31%
48 احمد یوسف زاده 9% 4%                
49 سیده زهرا موسوی 60%   19% 52%            
50 محمد احمدی 28% 30%                
51 سروین رجب لو 58% 47% 24% 39%         69% 42%
52 حمیده رحیمی   40%                
53 فاطمه رحیمی   45% 17% 25%       37%   13%
54 هانیه عابدی فر   49% 10%         29% 23%  
55 مهسا محمدی   19%                
56 سمانه شریفی    22%                
57 مهسا بهرامی مقدم   29%                
58 سیده پگاه حسینی   38%                
59 حدیثه بیگ محمدی   18%                
60 امید پوردکان   52% 17%         22% 49% 32%
61 مرضیه حق شناس     27% 42%       28%    
62 وفائی محیا     22%              
63 سید محمد حسین ایرانی نژاد     12%              
64 رستمی     14%              
65 آزاده شاداب     -1%              
66 خاطره خرمایی     14% 28%       69% 42% 43%
67 رها رهبری     -2% 9%       6% 20%  
68 صحرا یعقوبی       22%            
69 معصومه قربانی       72%         80%  
70 سمرقندی       57%       70% 56%  
71 زهرا سلیمانی       2%       30%   17%
72 هدیه مداح     23% 32%            
73 علیرضا حاجی نژاد                    
74 نورا جوانمردی                 53% 47%
75 الهه حاتم آبادی فراهانی               35% 33% 36%
میانگین درصد کلاس