۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 1114

نتیجه آزمون کلاسی نکته و تست دکتر شاهرضا
1 یلدا بزرگ زاده 53%
2 الهه سادات موسوی 8%
3 نرگس حسینی 20%
4 فریبا نیک روش 31%
5 مهرنوش کوهسار 4%
6 سمانه رسولی 5%
7 یگانه حاجی زاده 32%
8 زینب آتشکار 0%
9 مسعود ویسی 0%
10 مسعود شهریاری 38%
11 مریم خیرانی نسب  3%
12 محمود لطیفیان 27%
13 تارا محمدی 5%
14 شیدا محمدخانی 42%
15 غزاله ستان وند 26%
16 نیکا محب علی زاده 29%
17 سپیده محمدعلی پور 48%
18 راشین فروغی 18%
19 صبا سیف پور 47%
20 زینب دیلمیان -2%
21 زهرا انوشه 22%
22 سپیده کریمی 16%
23 زینب صوری 5%
24 زهرا حاجی محمدی 43%
25 الهه حاتم آبادی فراهانی 14%
26 شیرین محمودی خاتون آبادی 22%
27 فرحناز شاهرخیان 13%
28 علی اصغر یوسفی  -2%
29 مریم رونقی 5%
30 پانیذ حق پرست 4ا%
31 پگاه شکیب نیا 22%
32 فریناز وثیقی 22%
33 مطهره مروتی 30%
34 مهسا احمدی 53%
35 فرشته جامه بزرگی 17%
36 مهتاب کارگر 37%
37 نرگس بیاتی 30%
38 مهسا صالح پور 7%
39 الناز امینی زاده 22%
40 سمیرا غنی آبادی 36%
41 رویا پاک راد 22%
42 مریم عباس زاده نظام آباد 44%
43 علیرضا شاداب 61%
44 دنیا سبزیکار 11%
45 زهرا صفریه  4%
46 مرجان احسانی پور 15%
47 مهناز تاجیک 31%
48 زهرا عزیزیان 5%
49 صبا کریمی 27%
50 بهاره صفوی 28%
51 سحر صادقی 21%
52 سحر دالوند 2%
53 الهه محمدی 15%
54 الهه قطمیری 13%
55 حوریه بیگدلی 7%
56 محمد رضا داوری نژاد 9%
57 سینا عبدلی ثانی 25%
58 شیوا نیک فلاح 49%
59 ساناز خاسب 40%
60 سهیل وصال 42%
61 الناز معینی 17%
62 حمیدرضا شیری 13%
63 سمیرا کریم خانی 27%
64 فاطمه مشیری 14%
65 یاسمن رضوی 47%
66 زهره شالباف 46%
67 بهاره نوید 7%
68 یاشار اسدی 2%
69 مائده وهابی 67%
70 علی حسینی 58%
71 مائده خزائی 48%
72 شیوا دهرویه  71%
73 محدثه موهبتی  90%
74 سید علی قاسمی  9%
75 آرلی آکپیان 3%
76 یگانه یزدانی 16%
77 ماندانا ساسانی 12%
78 امیر حسنی  -1%
79 خدیجه قاسمی 15%
80 غزاله خلیلی 56%
81 شیخی نژاد 30%
82 بهار پروهان  39%
83 مرضیه حق شناس 47%
84 سیمین محمدی کلهری 4%
85 سبا ابراهیمی 44%
86 مهدیه هاشمی -7%
87 رضوانه مردانی 10%
88 مریم اخوان 28%
89 سیده سارا موسوی  27%
90 یاسمین شکیب 18%
91 هانیه عبداله زاده 25%
92 علیرضا شیخ محمدی 4%
93 مبارکه حیدریان 7%
94 امیر محمد صباغ 27%
95 توکلی  42%
96 ستاره صدر 8%
97 مریم غلامی 2%
98 حکیمه غلامی 14%
99 مهران عزیز زاده 33%
100 هانیه سادات محمودی _
101 بلوری _
102 هاجر زیدی 28%
103 ربابه سیفی 71%
104 مریم فرقانی 39%
105 وارسته  32%
106 فرناز نوروزی 27%
107 آیدین نفری 71%
108 مریم خالاصی 57%
109 خوش پسند 27%
110 رقیه قدیمی 47%
111 نازیلا بستان شیرین 30%
112 سیده سعیده صادقی 22%
113 سعیده زمانی 32%
114 نیلوفر جندقی 19%
115 فاطمه صادقی 39%
116 نرگس صیفی کار 33%
117 سبا صانع 50%
118 مونا موسوی اصفهانی 17%
119 بهنام بیات -2%
120 فرحناز برمک 21%
121 آرزو پورخسروان 12%
122 فائزه مجتهدزاده -2%
123 فاطمه ابراهیمی 16%
124 علیرضا حاجی نژاد 0%
125 فاطمه صادقی 39%
126 مهسا ناصریان 13%
127 ریحانه شامکوئیان 17%
128 هانیه شفیعی 2%
129 لیدا نوری 10%
130 سلیمانی  -2%
131 فاطمه خزانی -2%
132 زهرا همتی 7%
133 نرگس عباسی  28%
134 زهرا نجف پور 22%
135 هانیه دادایی جوشقانی 28%
136 نیلوفر حسن زاده 6%
137 نگین قربی 10%
138 مریم شیخی 35%
139 صالحه رکنی  27%
140 فاطمه هاشمی -2%
141 فریبا رمزی 2%
142 زینب درویشیان 27%
143 مرضیه صابونی 13%
144 محمد عینی 45%
145 طاهری محدثه 12%
146 حسنی رضایی 35%
میانگین درصد کلاس 24%