۲۰ آذر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 548

نتیجه آزمون 9 بیوشیمی دکتر محمدنژاد کد سه شنبه تابستان

نتیجه آزمون 9 بیوشیمی دکتر محمدنژاد کد سه شنبه تابستان
 
ردیف نام و نام خانوادگی درصد آزمون 9
1 بهناز حبیبی نیا 13%
2 المیرا حیدری  
3 فاطمه رحمانی  
4 رکسانارحمانی  
5 علیرضا شیخ محمدی  
6 صالحه رکنی  
7 فرشته صیفی کار  
8 شیدا محمدخانی  
9 مهسا صالح پور 13%
10 حسنی رضایی  
11 مریم رحیمی پور  
12 شایان فروزنده  
13 حسین عباسی نیا  
14 مهیار خوش مرام  
15 فرشته رحیمی  
16 ترلان مهدوی   
17 فاطمه دانا  
18 شیدا تاجمیر  
19 سمیرا غنی آبادی 42%
20  زهرا حسینی فاضل  
  نفیسه کبیری 52%
  پریا کشوری 26%
  مهدیه صادقی