۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 12364

پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری  وزارت بهداشت 99-98توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی
پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری  وزارت بهداشت 99-98 توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی

 
دریافت دفترچه نام دروس و پاسخنامه دریافت کد
مجموعه فیزیولوژی و فارماکولوژی   برای دریافت کد کلیک کنید
مجموعه قارچ و انگل قارچ شناسی
انگل شناسی
ایمنی شناسی
برای دریافت کد کلیک کنید
ایمنی شناسی ایمنی شناسی برای دریافت کد کلیک کنید
تغذیه تغذیه
فیزیولوژی
برای دریافت کد کلیک کنید
علوم سلولی کاربردی سلولی مولکولی برای دریافت کد کلیک کنید
سلامت در بلایا و فوریت ها   برای دریافت کد کلیک کنید
مجموعه باکتری شناسی و توکسینهای میکروبی باکتری شناسی (دکتر بلوری)
ایمنی شناسی
برای دریافت کد کلیک کنید
بیولوژی تولیدمثل   برای دریافت کد کلیک کنید
بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی
سلولی و مولکولی
برای دریافت کد کلیک کنید
پزشکی مولکولی سلولی مولکولی 
بیوشیمی
برای دریافت کد کلیک کنید
هماتولوژی و انتقال خون   برای دریافت کد کلیک کنید
زیست شناسی سامانه ای سلولی و مولکولی  برای دریافت کد کلیک کنید
ژنتیک پزشکی   برای دریافت کد کلیک کنید
سالمند شناسی   برای دریافت کد کلیک کنید
نانوتکنولوژی   برای دریافت کد کلیک کنید
سیاستهای غذا و تغذیه بیوشیمی برای دریافت کد کلیک کنید
انفورماتیک پزشکی   برای دریافت کد کلیک کنید
پرستاری   برای دریافت کد کلیک کنید
علوم اعصاب نوروفارماکولوژی
نوروآناتومی
برای دریافت کد کلیک کنید
فیزیک پزشکی   برای دریافت کد کلیک کنید
اقتصاد سلامت   برای دریافت کد کلیک کنید
مجموعه علوم و صنایع غذایی   برای دریافت کد کلیک کنید
اپیدمیولوژی   برای دریافت کد کلیک کنید
داروسازی   برای دریافت کد کلیک کنید
آمار زیستی   برای دریافت کد کلیک کنید
فیزیوتراپی   برای دریافت کد کلیک کنید
بهداشت حرفه ای   برای دریافت کد کلیک کنید
مهندسی پزشکی رباتیک   برای دریافت کد کلیک کنید
ویروس شناسی سلولی و مولکولی  برای دریافت کد کلیک کنید
استعداد تحصیلی دانلود پاسخنامه کلیدی استعداد تحصیلی برای دریافت کد کلیک کنید
سالمند شناسی   برای دریافت کد کلیک کنید

 

پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تغذیه

سلام چرا پاسخنامه غیر فعال است فقط سوالات دانلود میشه ، کد هم گرفتم ولی لینک پاسخنامه غیر فعال است

توسط شیرین حسنی زاده در آدينه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۷:۳۴