۵ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 76

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری فیزیک پزشکی هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در دکتری فیزیک پزشکی هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور دکتری 400-99


کارشناسی ارشد در رشته های:
✅ فیزیک پزشکی
✅ فیزیک
✅ بیوفیزیک
✅ مهندسی پزشکی
✅ مهندسی پرتو پزشکی
✅ مهندسی هسته ای(گرایش پرتوشناسی)
✅ تکنولوژی رادیولوژی
✅ پرتوپزشکی
✅ فناوری تصویربرداری پزشکی(MRI)
✅ پزشکی هسته ای 
✅ رادیولوژی و حفاظت پرتویی
✅ فوتونیک
✅ دکتری پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی