۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 484

کارگاه ۴ روزه وب کنفرانس تفسیر تست های آزمایشگاهی، اینبار بصورت وب کنفرانس در سراسر کشور

چهار سال رو توی چهار روز جمع بندی و تفسیر کنید!
کارگاه ۴ روزه وب کنفرانس تفسیر تست های آزمایشگاهی، اینبار بصورت وب کنفرانس در سراسر کشور
با تدریس متخصصین رشته های علوم آزمایشگاهی!
در مرکز تحقیقات زیست پزشکی سرطان(دکتر خلیلی)

شروع دوره یکشنبه 13 بهمن
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
۰۲۱۶۶۵۶۸۶۲۱