۴ دی ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 741

کسب حدنصاب 25% نمره زبان در آزمون کارشناسی ارشد 99 حذف شد

طبق اطلاعیه جدیدی که توسط سنجش پزشکی در تاریخ 4 دی ماه منتشر شد؛
١-با عنایت به سئوال مکرر داوطلبان در خصوص کسب ٢٥ % نمره زبان، اعلام میشود بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش وزارت بھداشت مصوبه " لزوم کسب ٢٥ % نمره درس زبان از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال ٩٩ "حذف شده است. 
2-رشته جدیدکارشناسی ارشد آموزش ھوشبری به رشته ھای امتحانی افزوده شده است که مدارک مورد پذیرش و دروس امتحانی ( به شرح زیر) و منابع در اطلاعیه شماره ٢و ٣ اعلام شده است.

مدرک مورد پذیرش: کارشناسی رشته هوشبری
دروس و ضرایب امتحانی: فیزیولوژی (ضریب 2)، اصول و روش های بیهوشی (ضریب 3)، بیهوشی و بیماریهای همراه (ضریب 2)، داروشناسی اختصاصی هوشبری (ضریب 2)، مراقبتهای ویژه (ضریب 1)، مبانی آموزش پزشکی پزشکی (ضریب 2)