۱ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 1264

کلاسهای وبکنفرانس ویژه دروس علوم پایه پزشکی در سراسر کشور آغاز شد

کلاسهای وبکنفرانس ویژه دروس علوم پایه پزشکی در سراسر کشور آغاز شد
 
ردیف نام درس نام استاد شروع دوره ساعت برگزاری تعداد ساعت تدریس
1 MHLE-MSRT
 
دکتر یعقوبی 17 آذر شنبه 9:30-12:30 30 
2 بیوشیمی دکتر محمدنژاد دی ماه شنبه 16-13 60
3 ژنتیک استاد مجرد 17 آذر شنبه 20-16 60
4 تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی 18 آذر یکشنبه 20-16 60
5 سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم 19 آذر دوشنبه 19:30-16:30 60
6 زبان عمومی دکتر حیدرنیا 20 آذر سه شنبه 12:30-9 40
7 باکتری شناسی دکتر بلوری 20 آذر سه شنبه 16-13 30
8 ایمنی شناسی دکتر خلیلی 20 آذر سه شنبه 20-16 40
9 اقتصاد سلامت استاد علیزاده 21 آذر چهارشنبه 16-13 80
10 هماتولوژی خانم دکتر نامجو 25 مهر چهارشنبه 20-16 70
11 شیمی آلی وعمومی دکتر اکبری 22 آذر پنجشنبه 16-12:30 60
12 فیزیولوژی استاد عبدی 22 آذر پنجشنبه 20-16 60
13 انگل شناسی اعلام می گردد _ _  
14 قارچ شناسی اعلام می گردد _ _  
15 ویروس شناسی اعلام می گردد _ _  
16 مامایی –پرستاری
(کلیه دروس)
اعلام می گردد _ _  
17 استعداد تحصیلی اعلام می گردد _ _