۲۰ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 892

کلاس فوق العاده باکتری شناسی (ویژه تمام کدها) استاد رضازاده

کلاس فوق العاده باکتری شناسی (ویژه تمام کدها) استاد رضازاده، سه شنبه 20 بهمن ماه، ساعت 14 الی 20 برگزار می شود.