۱۴ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 713

کلاس فوق العاده فیزیولوژی (ویژه دانشجویان کد چهارشنبه ارشد تابستان)

کلاس فوق العاده فیزیولوژی (ویژه دانشجویان کد چهارشنبه ارشد تابستان) دکتر قاسمی، دوشنبه 16 آذر ساعت 16 الی 20 برگزار می گردد.