۱۲ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3984

کلاس نکته و تست فیزیولوژی دکتر قاسمی

کلاس نکته و تست فیزیولوژی (دکتری) با دکتر قاسمی سه شنبه ها ساعت 20-15 تشکیل میشود.
تاریخ شروع دوره اعلام میگردد. رزرو تا پایان امروز 12 مرداد الزامی است.