۳ اسفند ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1263

کنسلی کلاسهای تغذیه دکتر محمدزاده
کلاس های تغذیه ( ترم های تابستان و پاییز ) دکتر محمدزاده ، پنج شنبه 5 اسفند ، کنسل می باشد .