۲۹ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1978

کنسلی کلاس بیوشیمی تخصصی دکتر جعفرنژاد

کلاس بیوشیمی تخصصی (دکتری) دکتر جعفرنژاد یکشنبه 1 شهریور کنسل است. و فوق العاده آن یکشنبه 8 شهریورساعت 20-16 برگزار می شود.