۱۵ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 992

کنسلی کلاس پرستاری داخلی و جراحی (پاییز) استاد حیدری

کلاس پرستاری داخلی و جراحی (پاییز) استاد حیدری ، جمعه 16 بهمن ماه کنسل می باشد.