۵ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 51

۳۰ درصد نمره کل آزمون دکتری تخصصی پزشکی را مصاحبه علمی تشکیل داده است
 رئیس مرکز سنجش و آموزش پزشکی  داوطلبانی که در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، نمره بخش کتبی آن‌ها ۷۰ درصد نمره کل و نمره مصاحبه و سنجش عملی ۳۰ درصد نمره کل است.