آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی رشته علوم داروهای پرتوزا؛- زیست شناسی سلولی و مولکولی: ضریب 2

- شیمی آلی: ضریب 2

- فیزیک پرتوها: ضریب 2

- فیزیولوژی: ضریب 1

- تجزیه دستگاهی: ضریب 1

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه سلولی و مولکولی (جلد اول) (2 جلد)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آنالیز دستگاهی (تجزیه دستگاهی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...