آیتم های قابل خرید

پکیج مجموعه جزوات دکتری رشته هماتولوژی؛

- خون شناسی: ضریب 3/5

- علوم انتقال خون: ضریب 3/5


- ایمنی شناسی: ضریب 1/5

- بیولوژی سلولی و مولکولی: ضریب 1/5

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
2,290,000 ریال

تفاوت قیمت
2,290,000 ریال

2,290,000 ریال
نوع آیتم : محصول - هماتولوژی سلولی و ملکولی (دوره 4 جلدی)

عنوان: هماتولوژی سلولی ملکولی گروه کتاب: جامع مولف : نادر وظیفه...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه ایمنی شناسی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه سلولی و مولکولی (جلد اول) (2 جلد)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...