آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی دروس دکتری ایمنی شناسی؛- ایمنی شناسی: ضریب 5

- ژنتیک: ضریب 1/5

- بیوشیمی: ضریب 1

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بیوشیمی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه ژنتیک پایه و پزشکی (دوجلدی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...