مرور سریع آمار زیستی

شابک :
978-600-422-131-3
سال انتشار :
1398
نوبت چاپ :
دوم
نوع جلد :
شومیز
تعداد صفحه :
94
قیمت :
230,000ریال
تخفیف :
7%
امتیاز محصول :
0 از مجموع 0 رای
مرور سریع آمار زیستی

ویژه رشته‌های:
اپیدمیولوژی و سایر رشته‌‌های مرتبط وزارت بهداشت

مؤلفین:
یوسف علی‌محمدی
عباس عباسی قهرمانلو (دانشجویان دکتری تخصصی اپیدمیولوژی)
الهام خاتونی (دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

طلیعه سخن  مؤلف:
درس آمار زیستی از جمله دروس تأثیرگذار در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌ی اپیدمیولوژی و سایر رشته‌های مربوطه‌ی وزارت بهداشت می‌باشد. از ویژگی‌های این درس فرار بودن مطالب و داشتن فرمول‌های متعدد می‌باشد که جهت فائق آمدن بر این مسئله داوطلبان بایستی دائماً این فرمول‌ها را مرور کرده و به تست‌های مورد نیاز پاسخ دهند. با توجه به گستردگی منابع، نیاز به وجود یک منبع جامع و در عین حال فشرده که فاقد مطالب غیرضروری باشد بیش از بیش احساس می‌شد. لذا هدف از جمع‌آوری مجموعه‌ی فوق داشتن یک رفرنس با چند ویژگی از جمله:
1- در برداشتن مطالب ضروری
2- وجود نمونه سوالات آزمون‌های گذشته‌ی وزارت بهداشت
3- پرهیز از آوردن نکات غیرضروری
4- داشتن آزمون‌های آزمایشی در انتهای کتاب می‌باشد.
لذا مجموعه‌ی فوق به‌گونه‌ای گردآوری شده است که داوطلبان عزیز در حداقل زمان مورد نیاز بیش‌ترین یادگیری را داشته باشند و سر جلسه‌ی امتحان بتوانند به سوالات به بهترین شکل پاسخ دهند. این کتاب به‌خصوص برای آن دسته از داوطلبانی که شاغل بوده یا فرصت کافی برای مطالعه ندارند، منبع بسیار مؤثری می‌باشد. امید است با گردآوری این مجموعه کمکی هر چند ناچیز به دوستان و داوطلبان گرامی تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت نموده باشیم. طبیعتاً مجموعه‌ی حاضر خالی از اشکال نیست، ما را در بهبود این مجموعه و دادن پیشنهادات گرانقدر یاری فرمایید.
 
با تشکر
یوسف علی‌محمدی- عباس عباسی قهرمانلو- الهام خاتونی
Email: Y.alimohamadi67@gmail.com

 
:فهرست مطالب
فصل اول: مفاهیم آمار و توصیف مشاهدات................................................................................... 7
سوالات.................................................................................................................................. 11
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................ 12
فصل دوم: آمار توصیفی............................................................................................................. 13
سوالات..................................................................................................................................... 18
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 20
فصل سوم: احتمالات................................................................................................................... 22
سوالات..................................................................................................................................... 24
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 26
فصل چهارم: توزیع احتمالات...................................................................................................... 29
سوالات..................................................................................................................................... 31
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 33
فصل پنجم: خصوصیات متغیرهای تصادفی.................................................................................. 36
سوالات..................................................................................................................................... 37
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 38
فصل ششم: برآورد و نمونه‌گیری................................................................................................. 39
سوالات..................................................................................................................................... 42
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 44
فصل هفتم: آزمون فرضیه........................................................................................................... 46
سوالات..................................................................................................................................... 54
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 57
فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون............................................................................................ 59
سوالات..................................................................................................................................... 62
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 64
فصل نهم: جمع‌بندی آمار زیستی و نکات مهم............................................................................. 67
آزمون یک
سوالات..................................................................................................................................... 77
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 80
آزمون دو
سوالات..................................................................................................................................... 82
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 85
آزمون سه
سوالات..................................................................................................................................... 88
پاسخنامه تشریحی................................................................................................................... 91
منابع........................................................................................................................................ 94