ثبت نام خدمات و تهیه محصولات و ارتباط با مشاورین
تعداد بازدید : 322 |

ثبت نام خدمات و تهیه محصولات و ارتباط با مشاورین


ارائه خدمات و محصولات دکترخلیلی در نمایندگیهای سراسر کشور
تعداد بازدید : 992 |

اطلاعات تماس نمایندگیهای دکترخلیلی
لیست بسته های آموزشی در رشته های کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم

لیست بسته های آموزشی در رشته های کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم » ادامه خبر


همایش‌های جمع بندی یک روز ویژه دکتری (برگزاری حضوری و آنلاین)

همایش‌های جمع بندی یک روز ویژه دکتری (برگزاری حضوری و آنلاین) » ادامه خبر


برگزاری نمایشگاه سراسری خدمات و محصولات موسسه دکترخلیلی
تعداد بازدید : 1322 |

برگزاری نمایشگاه سراسری خدمات و محصولات موسسه دکترخلیلی

برگزاری نمایشگاه سراسری خدمات و محصولات موسسه دکترخلیلی » ادامه خبرزمان برگزاری همایش های دکتر خلیلی در نمایندگیها
تعداد بازدید : 958 |

زمان برگزاری همایش های دکتر خلیلی در نمایندگیها

زمان برگزاری همایش های دکتر خلیلی در نمایندگیها » ادامه خبر