۲ خرداد ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 203

برگزاری آزمون های جامع با بیشترین جامعه آماری برای آمادگی کنکور ارشد وزارت بهداشت

برگزاری آزمون های جامع با بیشترین جامعه آماری برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت
 

برای غلبه بر استرس و آمادگی بیشتر کنکور را با آزمونهای جامع شبیه سازی کنید،
با بیشترین جامعه آماری
سوالات استاندارد

 
آزمونهای جامع با بیشترین جامعه آماری برای آمادگی کنکور ارشد وزارت بهداشت
آزمون جامع 2: 21 خرداد
آزمون جامع 3: 18 تیر
 
آزمونهای جامع با بیشترین جامعه آماری برای آمادگی کنکور دکتری وزارت بهداشت
آزمون جامع 3: 21 خرداد
 
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید