۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 2666

کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد وزارت بهداشت وژه آمادگی کنکور 1400
برنامه کلاس های نکته و تست آنلاین کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400- 1399
 
نام کلاس نام استاد زمان جزوه توضیحات
بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد سه شنبه 15 الی 20 PDF 3 جلسه  آنلاین /  تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین
بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد یکشنبه 15 الی 20 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  15 و 22 و 29 فروردین
بیوشیمی تابستان دکتر رضویان یکشنبه 15 الی 22   3 جلسه آنلاین / تاریخ های  15 و 22 و 29 فروردین
بیوشیمی پاییز آنلاین دکتر رضویان سه شنبه 15 الی 22   3 جلسه آنلاین / تاریخ های 17، 24 و 31 فروردین
** در این کد داوطلب خارج از کلاس پذیرفته نخواهد شد. سقف مجاز ثبت نام کلاس میباشد.
ایمنی شناسی تابستان و پاییز دکتر خلیلی یکشنبه 9 الی 15
چهارشنبه 9 الی 16
PDF 7 جلسه آنلاین
یکشنبه‌ها 24 اسفند و 22 و 29 فروردین ماه
چهارشنبه‌ها 11 و 18 و 25 فروردین و 1 اردیبهشت ماه
ایمنی شناسی پاییز استاد نصری یکشنبه 10 الی 16 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  15 و 22 و 29 فروردین
ایمنی شناسی تابستان استاد نصری چهارشنبه 10 الی 16 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های 18  و 25 فروردین و 1 اردیبهشت
ایمنی شناسی تابستان  و پاییز استاد صفدریان پنجشنبه 8 الی 12 PDF
کتاب نکته و پرسش ایمنی
کتاب کار ایمونو توربو
4 جلسه آنلاین
تاریخ های 24 اسفند، 15 و 22 و 29 فروردین
ایمنی شناسی استاد زارع زاده پنجشنبه 8 الی 12
چهارشنبه 12:30 الی 16
PDF 4 جلسه آنلاین
تاریخ های: پنجشنبه ها 19 و 26 فروردین 2 اردیبهشت
چهارشنبه 1 اردیبهشت
سلولی و مولکولی کلی
ترم تابستان
خانم دکتر اقدم دوشنبه 16 الی 20 PDF 3 جلسه  آنلاین / تاریخ های  16 و 23 و 30 فروردین
سلولی و مولکولی جمعه
ترم پاییز و زمستان
خانم دکتر اقدم دوشنبه 12 الی 16 PDF 3 جلسه  آنلاین /  تاریخ های  16 و 23 و 30 فروردین
سلولی و مولکولی سه شنبه  ترم پاییز و زمستان خانم دکتر اقدم سه شنبه 8 الی 12 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین
سلولی و مولکولی V-VIP
ویژه ارشد و دکتری
خانم دکتر اقدم روز و ساعت متعاقبا اعلام می گردد PDF 8 جلسه آنلاین / پنجشنبه ها: 19 و 26 فروردین. 2 و 9 و 16 و 23 اردیبهشت
داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
** ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتریی که تاکنون جمع بندی نکرده اند و آن دسته از داوطلبان دکتری که ضریب درس سلولی مولکولی رشته آنها بالا می باشد.
مدت بازپخش ویدئوی نکته و تست این کلاس تا کنکور دکتری بهداشت می باشد.
خون شناسی و بانک خون تابستان خانم دکتر نامجو جمعه 16 الی 22 PDF 4 جلسه آنلاین / تاریخ های  20 و 27 فروردین و 3 و 10 اردیبهشت
خون شناسی و بانک خون پاییز* خانم دکتر نامجو چهارشنبه 16 الی 22 PDF 4 جلسه آنلاین  / تاریخ های  18 و 25 فروردین و 1 و 8 اردیبهشت
شیمی آلی و عمومی تابستان و پاییز دکتر اکبری شنبه 16 الی 21 PDF 4 جلسه  آنلاین / تاریخ های  14 و 21 و 28 فروردین و 4 اردیبهشت
تغذيه و رژیم درمانی تابستان و پاییز استاد جلالی چهارشنبه 16 الی 20
جمعه 16 الی 20
PDF 6 جلسه آنلاین
چهارشنبه ها : 18 و 25 فروردین و 1 اردیبهشت  ---  جمعه ها:  20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
فیزیولوژی تابستان و پاییز دکتر عبدی پنجشنبه 8 الی 12
جمعه 8 الی 12
PDF 6 جلسه آنلاین  به همراه 4 ساعت تدریس آفلاین (تدریس آفلاین در پنل کاربر بارگذاری میگردد.)
پنجشنبه ها: 19  و  26  فروردین و 3 اردیبهشت
جمعه ها: 20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
*داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
باکتری شناسی تابستان  و پاییز دکتر بلوری  جمعه  8 الی 12 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
انگل شناسی پاییز دکتر بهروان چهارشنبه 16 الی 20 PDF 3 جلسه  آنلاین / تاریخ های  18 و 25 فروردین و 1 اردیبهشت
قارچ شناسی پاییز خانم دکتر فلاح جمعه 16 الی 20
شنبه 16 الی 12
PDF 3 جلسه آنلاین
تاریخ های جمعه ها: 20 فروردین و 3 اردیبهشت
شنبه: 21 فروردین
ژنتیک پایه و پزشکی V-VIP دکتر اقدم چهارشنبه 12 الی 16 PDF 8 جلسه آنلاین  / تاریخ های 17، 24، 31 فروردین و 7، 14، 21 و 28 اردیبهشت
تحلیل و بررسی تعداد بالایی از تستها - تحلیل تستهای کنکور 5 سال اخیر ارشد و برخی تستهای دکتری و سوالات تالیفی. برگزاری آزمون های جامع. ارائه برنامه مطالعاتی درس ژنتیک
ژنتيك پایه و پزشکی تابستان و پاییز دکتر اكبری جمعه 16 الی 20 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
زبان انگلیسی کلیه ترم پاییز استاد خدادادی جمعه 12 الی 16
شنبه 12 الی 16
PDF 6جلسه آنلاین
جمعه ها: 20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
شنبه ها: 21 و 28 فروردین و 4 اردیبهشت
*داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
زبان انگلیسی تابستان استاد خدادادی پنجشنبه 12 الی 20 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت
زبان انگلیسی پاییز پنجشنبه استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی 16
دوشنبه 8:30 الی 12
PDF 4 جلسه  آنلاین
 پنجشنبه 19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت
دوشنبه 23 فروردین
** داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
زبان انگلیسی کلیه ترم تابستان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20 PDF 4 جلسه آنلاین
21 اسفند و 19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت
**  فقط ویژه داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی 1400-1399
زبان انگلیسی پاییز جمعه استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16
سه شنبه 12:30 الی 16
PDF 4 جلسه آنلاین
20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت  ---  سه شنبه 24 فروردین
** فقط ویژه داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی 1400-1399
** داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
بیوشیمی پاییز دکتر رضویان مشاهده
ویدئو بصورت آفلاین
با رفع اشکال آنلاین
  3 جلسه
شش (6) ساعت رفع اشکال آنلاین برگزار خواهد که تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام میگردد.
محتوی کلاس نکته و تست  بصورت آفلاین در پنل کاربری داوطلبان ترم پاییز  قرار داده خواهد شد.
سلولی و مولکولی پاییز دکتر اکبری متعاقبا اعلام میشود PDF تاریخ نکته و تست سلولی و مولکولی اعلام میشود
فقط ویژه داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی
تکنیک و سرولوژی ایمنی شناسی استاد صفدریان مشاهده
ویدئو بصورت آفلاین
با رفع اشکال آنلاین
- 6 ساعت  ویدئو تکنیک و سرولوژی ایمنی شناسی
محتوی کلاس نکته و تست بصورت آفلاین در تاریخ شنبه 16 اسفند 99 در پنل کاربری داوطلبان ترم تابستان و پاییز قرار داده خواهد شد.
2 ساعت رفع اشکال آنلاین روز دوشنبه 30 فروردین ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد.
 


* کلاس های نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی  1400- 1399 رایگان میباشد. به استثنای دروس زیر که ویژه داوطلبان خارج از کلاس میباشند . داوطلب کلاسی چنانچه قصد حضور در کلاس های نکته و تست زیر را داشته باشند میبایست در کلاس نکته و تست مذکور ثبت نام نماید ( مطالب نکته و تست دروس زیر در طول ترم تحصیلی توسط مدرس برای داوطلبان ثبت نام کلاسی تدریس شده است):
1-نکته و تست ویروس شناسی دکتر یزدانی
2- نکته و تست زبان انگلیسی دکتر یعقوبی
**جزوه کلاس های نکته و تست بصورت فایل PDF در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. به استثنای جزوه نکته و تست بیوشیمی دکتر رضویان به مبلغ 000/70 تومان که بصورت جزوه کپی شده در اختیار داوطلبان قرار گرفته خواهد شد.
**کدهای کلاس های زیر فقط ویژه داوطلبان کلاسی ترم تحصیلی 1400- 1399 میباشد و داوطلبان خارج از کلاس نمیتوانند در این کدها ثبت نام نمایند:
1-زبان انگلیسی کلیه ترم های تابستان و پاییز استاد حیدرنیا
2-نکته و تست بیوشیمی (ترم پاییز) دکتر رضویان
3-نکته و تست سلولی و مولکولی (ترم پاییز ) دکتر اکبری
** محتوی کلاس بیوشیمی فقط ترم پاییز دکتر رضویان به دلیل ادامه ی تدریس کلاس ترم پاییز، بصورت آفلاین در پنل کاربری داوطلبان قرار داده خواهد شد و بعد از اتمام تدریس، 6 ساعت رفع اشکال آنلاین برای داوطلبان کلاسی برگزار خواهد شد . تاریخ رفع اشکال کلاسی متعاقبا اعلام میگردد. (این کد فقط ویژه داوطلبان کلاسی ثبت نامی ترم تحصیلی  1400-1399 میباشد).
** محتوی کلاس تکنیک و سرولوژی ایمنی شناسی استاد صفدریان در تاریخ شنبه 16 اسفند 99 در پنل کاربری داوطلبان بارگذاری خواهد شد و تا تاریخ 31 اردیبهشت در پنل کاربری داوطلبان قرار خواهد گرفت. (این کلاس برای داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی 1400-1399 کلاس ایمنی استاد صفدریان رایگان میباشد)
***کلیه ویدئوهای بازپخش کلاس های نکته و تست از جلسه اول تا انتهای کلاس تا تاریخ 31 اردیبهشت در پنل کاربری داوطلبان قرار خواهد گرفت.
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاسها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:             
(شعبه انقلاب)      66568621 – 021 داخلی 1
(شعبه میرداماد)    22856620- 021