مرکز پژوهش گروه آموزشی و تالیفی دکتر خلیلی
 
 
نام دوره نام استاد زمان برگزاری شروه دوره طول دوره
تندخوانی (دوره اول میرداماد) استاد زنگنه دوشنبه 19-15 17 شهریور 5 جلسه
تندخوانی (دوره دوم انقلاب) استاد زنگنه یکشنبه 19-15 18 آبان 5 جلسه


 
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02166568621 تماس حاصل بفرمایید