دسترسی به اخبار کلاسی در سایت جدید (همین سایت)
تعداد بازدید : 3175 |

دسترسی به اخبار کلاسی در سایت جدید (همین سایت)


برگزاری کلاسهای دکتری Ph.D داروسازی
تعداد بازدید : 4207 |

برگزاری کلاسهای دکتری Ph.D داروسازیراهنمای ثبت نام و خرید بن کارت دانشجویی  نمایشگاه  کتاب تهران

راهنمای ثبت نام و خرید بن کارت دانشجویی  نمایشگاه  کتاب تهران 16 تا 26 اردیبهشت 1394 » ادامه خبر


قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93
تعداد بازدید : 9460 |

قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93

قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93 » ادامه خبر


برنامه همایشهای یک روزه ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت در بهار 94

برنامه همایشهای یک روزه ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت در بهار 94 » ادامه خبربرنامه ویژه مشاوره برای 100 روز تا کنکور
تعداد بازدید : 6878 |

برنامه ویژه مشاوره برای 100 روز تا کنکور


برنامه کلاسهای آمادگی آزمون ارشد وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد(شروع از بهمن ماه)

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون ارشد وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد(شروع از بهمن ماه)
 
» ادامه خبر


برنامه کلاسهای آمادگی کنکور  دکتری وزارت بهداشت94 (شروع دوره فروردین 94)

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور  دکتری وزارت بهداشت94 (شروع دوره فروردین 94)
 
» ادامه خبر