برنامه ترم تابستان آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه پزشکی سال 99

برنامه ترم تابستان آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه پزشکی سال 99 » ادامه خبر


همایش رایگان آمادگی کنکور کارشناسی ارشد
تعداد بازدید : 643 |

همایش رایگان آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

همایش رایگان آمادگی کنکور کارشناسی ارشد » ادامه خبر

پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری  وزارت بهداشت 99-98توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی

پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری  وزارت بهداشت 99-98توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی » ادامه خبر


همایش های جمع بندی وبکنفرانس آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 (برگزاری در سراسر کشور)

همایش های جمع بندی وبکنفرانس آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 (برگزاری در سراسر کشور) » ادامه خبر