اطلاع رسانی آزمون آزمایشی روز جمعه21 اردیبهشت ماه
تعداد بازدید : 395 |

اطلاع رسانی آزمون آزمایشی روز جمعه21 اردیبهشت ماه

اطلاع رسانی آزمون آزمایشی روز جمعه21 اردیبهشت ماه
» ادامه خبر


تعیین حد نصاب نمره زبان در آزمون ارشد 98
تعداد بازدید : 452 |

تعیین حد نصاب نمره زبان در آزمون ارشد 98


سایت آموزش اقتصاد بهداشت (استاد علیزاده)

سایت آموزش اقتصاد بهداشت (استاد علیزاده) » ادامه خبر


همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه وزارت علوم آزمون 97
تعداد بازدید : 201 |

بهترین فرصت مرور و جمع بندی برای آمادگی کنکور


همایش های جمع بندی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97
تعداد بازدید : 400 |

ویژه جمع بندی و مرور کنکور 97


آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97
تعداد بازدید : 76 |

آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97

آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97 » ادامه خبر


آغاز فرصت مجدد ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت از 18 فروردین 97

آغاز فرصت مجدد ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت از 18 فروردین 97 » ادامه خبر


طرح مشاوره برنامه آخر
تعداد بازدید : 393 |

طرح مشاوره برنامه آخر


افزایش حدنصاب نمره زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 98

افزایش حدنصاب نمره زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 98

» ادامه خبر