برگزاری کلاسهای دکتری Ph.D داروسازی
تعداد بازدید : 3438 |

برگزاری کلاسهای دکتری Ph.D داروسازی


تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1394 (تاریخ برگزاری آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و داروسازی و طب سنتی و MHLE و...)

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1394 (تاریخ برگزاری آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و داروسازی و طب سنتی و MHLE و...) » ادامه خبر


برنامه آزمونهای زبان MHLE در سال 1394
تعداد بازدید : 14267 |

برنامه آزمونهای زبان MHLE در سال 1394


قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93
تعداد بازدید : 8498 |

قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93

قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای آمادگی کنکور  دکتری وزارت بهداشت94 (شروع دوره فروردین 94)

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور  دکتری وزارت بهداشت94 (شروع دوره فروردین 94)
 
» ادامه خبر