آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی دروس رشته (ارزیابی فناوری سلامت) HTA؛- اصول و روش های اپیدمیولوژی: ضریب 2

- اقتصاد بهداشت: ضریب 2

- اصول مدیریت: ضریب 2

- روش های آماری: ضریب 1

- تظام سلامت و برنامه های جاری آن: ضریب 1

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اصول مدیریت (HTA)

سرشناسه                    : امانی،...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه نظام سلامت و برنامه های جاری آن (HTA)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه روش های آماری (HTA)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اقتصاد سلامت (اقتصاد بهداشت)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...