آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی دروس رشته اپیدمیولوژی؛

- مبانی اپیدمیولوژی: ضریب 2/5

- اپیدمیولوژی بیماری ها: ضریب 2

- بهداشت عمومی: ضریب 2

- مقدمات آمار زیستی: ضریب 2

اصطلاحات پزشکی: ضریب 1/5

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه مبانی اپیدمیولوژی (اپیدمیولوژی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بهداشت عمومی (اپیدمیولوژی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اپیدمیولوژی بیماری‌ها (دو جلد) (اپیدمیولوژی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه مقدمات آمار زیستی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اصطلاحات پزشکی

سرشناسه : عباسی قهرمانلو، عباس، 1368- عنوان و نام پديدآور : درسنامه اصطلاحات پزشکی...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...