آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی دروس کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی؛- اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها: ضریب 3

- مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی: ضریب 3

- انفورماتیک سلامت: ضریب 3

- کلیات و اصطلاحات پزشکی: ضریب 2


- آمار زیستی- ریاضی: ضریب 2- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها (انفورماتیک پزشکی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آمار زیستی (انفورماتیک پزشکی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه مدیریت اطلاعات بهداشتی (انفورماتیک پزشکی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...