آیتم های قابل خرید

پکیج جزوات دروس رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛- میکروب شناسی مواد غذایی: ضریب 2

- شیمی مواد غذایی: ضریب 2

- کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی: ضریب 2

- اصول نگهداری مواد غذایی: ضریب 2

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اصول نگهداری مواد غذایی (بهداشت و ایمنی مواد غذایی)

طلیعه سخن مؤلف؛   سپاس و ستایش خدای را که نام‌هایش پاک، نعمت‌هایش سرشار و...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه شیمی مواد غذایی (بهداشت و ایمنی مواد غذایی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی (بهداشت و ایمنی مواد غذایی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه میکروب شناسی مواد غذایی (بهداشت و ایمنی مواد غذایی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...