آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی جزوات رشته فیزیک پزشکی؛- فیزیک عمومی: ضریب 4

- فیزیک هسته ای و اتمی: ضریب 3

- ریاضی: ضریب 2

- فیزیولوژی و آناتومی: ضریب 1

- زبان: ضریب 3

 

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه فیزیک عمومی (فیزیک پزشکی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه فیزیک اتمی و هسته ای

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه ریاضی (ویژه‌ رشته فیزیک پزشکی)

سرشناسه                    : جلالی،...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه فیزیولوژی انسانی

سرشناسه                    : نورعلی...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آناتومی

سرشناسه                      ...