آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی جزوات رشته فیزیک پزشکی؛- فیزیک عمومی: ضریب 4

- فیزیک هسته ای و اتمی: ضریب 3

- ریاضی: ضریب 2

- فیزیولوژی: ضریب 1

- آناتومی: ضریب 1

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه فیزیک عمومی (فیزیک پزشکی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...