آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی دروس کلیات خدمات بهداشتی درمانی - اقتصاد سلامت - سیاستگذاری سلامت؛- اصول و مبانی سازمان مدیریت: ضریب بر اساس رشته متغیر است

- اقتصاد بهداشت: ضریب بر اساس رشته متغیر است

- روش تحقیق: ضریب بر اساس رشته متغیر است

- استعداد تحصیلی: ضریب 1

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اصول و مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت خدمات بهداشتی)

  جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با...