آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی رشته علوم تشریح (آناتومی):- تشریح عمومی (آناتومی): ضریب 4

- بافت شناسی: ضریب 3

- جنین شناسی: ضریب 3

- زیست شناسی سلولی و مولکولی: ضریب 2

- زبان: ضریب 3

 

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه جنین شناسی

...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه سلولی و مولکولی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آناتومی تخصصی (ویژه رشته های علوم تشریح و فناوری تصویربرداری پزشکی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بافت شناسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...