آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن یا پمپ قلب):- پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: ضریب 4

- فیزیولوژی: ضریب 1

- بیوشیمی: ضریب 1

- فارماکولوژی: ضریب 1

- فیزیک پزشکی: ضریب 1

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه داخلی جراحی (پرستاری) (دو جلدی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بیوشیمی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه فارماکولوژی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...