آیتم های قابل خرید

پکیج مجموعه جزوات دکتری رشته توکسین های میکروبی؛

- باکتری شناسی پزشکی: ضریب 3

- بیوشیمی: ضریب 2

- ایمنی شناسی: ضریب 2

- کلیات میکروب شناسی: ضریب 2

- زیست شناسی عمومی: ضریب 1

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه باکتری‌شناسی تخصصی ارشد (2 جلد )

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بیوشیمی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه ایمنی شناسی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زیست شناسی عمومی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...