۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 78

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1400
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی پنجشنبه  23 اردیبهشت ماه
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12:30 – 8:30 جلسه هفتم نکته و تست سلولی و مولکولی v_vip  آنلاین دکتر اقدم وب پلاس برگزار
19 - 15 استعداد تحصیلی آنلاین دکتری (دوره دوم) استاد مدنی /استاد احمدیان _ کنسل
 
 
*داوطلبان گرامی میتوانند در صورت بروز مشکل احتمالی هنگام مشاهده ی ویدئوهای بازپخش
 از طریق ارسال پیام در قسمت چت سایت به آدرس www.cafetadris.com مذکور با پشتیبانی در ارتباط باشند.
*  *  *
بخش آموزش پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه تعطیل میباشد.