۲۸ مرداد ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1022

فوق العاده بیوشیمی (ویژه کد چهارشنبه تابستان) استاد عسگرخانی

فوق العاده بیوشیمی (ویژه کد چهارشنبه تابستان) استاد عسگرخانی، یکشنبه 31 مرداد ، ساعت 15 الی 19 برگزار میگردد.