۲ شهریور ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 968

کنسلی کلاس آمار و اس پی اس اس استاد اسلامی  پنج شنبه 4 شهریور

کلاس آمار و spss استاد اسلامی ، پنج شنبه 4 شهریور ماه کنسل می باشد.