۱۵ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1229

کنسلی کلاس بیوانفورماتیک (دکتری) استاد باباعباسی

کنسلی کلاس بیوانفورماتیک (دکتری) استاد باباعباسی ، جمعه 16 بهمن ماه کنسل می باشد.