۱۵ شهریور ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1355

کنسلی کلاس تغذیه دکتر محمدزاده  18 شهریور

کلاس تغذیه تابستان دکتر محمدزاده  روز پنجشنبه 18 شهریور ساعت 20:30-14:30 کنسل می باشد.