۳۰ تیر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1263

کنسلی کلاس ژنتیک پایه و پزشکی (ارشد تابستان)

کلاس ژنتیک پایه و پزشکی (ارشد تابستان) دکتر اکبری، جمعه اول مرداد، کنسل می باشد.