اصلاحیه - تاریخ شروع کلاس های ترم دکتری 98- 97
تعداد بازدید : 552 |

اصلاحیه - تاریخ شروع کلاس های ترم دکتری 98- 97

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97
تعداد بازدید : 903 |

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97 » ادامه خبر


کتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد
تعداد بازدید : 804 |

کتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد

کتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد » ادامه خبر


کارگاه رایگان استعداد تحصیلی ویژه متقاضیان دکتری وزارت بهداشت

کارگاه رایگان استعداد تحصیلی ویژه متقاضیان دکتری وزارت بهداشت » ادامه خبر


اطلاعیه تعطیلی کلاس های چهارشنبه 31 مرداد
تعداد بازدید : 421 |

اطلاعیه تعطیلی کلاس های چهارشنبه 31 مرداد


دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی 98-97 امروز منتشر می‌شود
تعداد بازدید : 636 |

هرگونه مغایرت در معدل سبب لغو قبولی داوطلب خواهد شد