۲۰ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 80

اطلاعیه نکته وتست ایمنی شناسی(کد جمعه) دکتر خلیلی
 
 اطلاعیه نکته وتست ایمنی شناسی(کد جمعه) دکتر خلیلی  
 
 
 به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
کلاس نکته وتست ایمنی(کد جمعه )دکتر خلیلی جمعه 21 تیر ماه کنسل می باشد.
فوق العاده کلاس ،یکشنبه 23 تیر ساعت 12:30 الی 20 در کلاس 501 برگزار میگردد.