۱۹ بهمن ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 848

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 19 بهمن
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 19 بهمن
 
ساعت درس استاد کلاس
12- 8 بافت شناسی (دکتری )* دکتر شیرازی اسفند L
12- 8 خون شناسی( تابستان و پاییز و دکتری)*** دکتر نامجو 302
12- 8 ژنتیک تخصصی (دکتری) * دکتر اکبری اسفند B
12- 8 بیوشیمی( پاییز) * استاد عسگرخانی کنسل
12- 8 زبان( پاییز)* استاد حیدرنیا اسفند E
12- 8 شیمی آلی و عمومی( پاییز)* دکتر اکبری 301
12- 8 بیوشیمی عمومی/بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری) * دکتر محمدنژاد اسفند F
9-12 فارماکولوژی (ارشد و دکتری) ** دکتر رجب نیا اسفند M
14- 8 تغذیه و رژیم درمانی (پاییز) * دکتر محمدزاده اسفند A
16- 12:30 سلولی و مولکولی (ادغام  کدپنج شنبه و جمعه و زمستان) ** دکتر اقدم اسفندE
16- 12:30 نکته و تست  زبان(تابستان) * دکتر شاهرضا 302
16- 12:30 فیزیک عمومی (پاییز) * دکتر اسدی اسفند  C
16- 12:30 نکته و تست باکتری (تابستان )* باکتری شناسی  (پاییز) * استاد رضازاده کلاس 3 (منیری جاوید)
16 - 13 آمار سنجش و اندازه گیری پاییز * استاد اسلامی 5 اسفند *
16 - 13 درمان شناسی (دکتری)* دکتر رجب نیا اسفند L
20:30- 14:30 تغـذیه و رژیـم درمـانی (تابستان)* دکتر محمدزاده اسفند A
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای (پاییز)* دکتر اسدی اسفند C
19- 16 فوق العاده سلولی و مولکولی (دکتری)* دکتر اقدم اسفند E
20 - 16 زبان (پاییز)* استاد حیدرنیا اسفند F
20 - 16 خون شناسی(دکتری) * دکتر نامجو 301
20 - 16 بیوشیمی (پاییز) * استاد عسگرخانی کنسل
20 - 16 بیوفیزیک (ارشد و دکتری) ** دکتر آذریان اسفند M
20 - 16 زبان (پاییز) * دکتر شاهرضا 302
20 - 16 زبان (پاییز)* مهندس یعقوبی اسفند B
19- 16:15 بارداری و زایمان (پاییز)* استاد تیموری کلاس 2(منیری جاوید)
20 - 16 شیمی دارویی (دکتری)* دکتر محبوبی اسفند  L