۱۸ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 486

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 19 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 19 دی
 
ساعت درس استاد کلاس
20- 14 فیزیولوژی (پاییز)* دکتر قاسمی اسفند E
16-18 کلیات  بهداشت (پاییز)* دکتر خسروی 301
19- 16 MHLE / MCHE  (دوره پنجم) استاد فخر 302
18-20 سازمان مدیریت  بهداشت  و درمان (پاییز)* دکتر خسروی 301