۸ آذر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 170

برنامه کلاسی روز شنبه 9 آذر 98
 
          گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه98/09/09
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار / کنسل جزوه آزمون
9-15 واحد آزمون - 401-402-403 - - -  
20 - 16 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 301 برگزار - -  
20 - 16 ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی 302 برگزار - -  
16-20 میکروبیولوژی دکتر ابراهیمی - اعلام میشود - -  
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
                                       شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 021                          داخلی 3
                  آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                   https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                       آدرس سایت :                                   www.dkg.ir