۱۳ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 820

زمان برگزاری کلاس زبان تخصصی استاد احمد زاده
کلاس زبان تخصصی علوم و آزاد (ارشد پاییز) استاد احمد زاده پنجشنبه 14 آبان ماه ساعت 9 الی 12 برگزار میگردد.